Web Servisler ile paralel görüntü işleme mimarisi: Rater Imgelerde kenar belirleme uygulaması

Abdurrahim Özel, Çetin Kaya, Ramazan Eşmeli, Ahmet Sayar, Süleyman Eken, Web Servisler ile Paralel Goruntu Isleme Mimarisi: Raster Imgelerde Kenar Belirleme Uygulamasi, Akilli Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalari Sempozyumu (ASYU), Karadeniz Teknik Universitesi, 3-4 Temmuz, 2012.

Ozet Abstract:

Görüntü işleme; tıbbi görüntüleme, endüstriyel üretim, güvenlik sistemleri, biyometrik tanıma, insan-bilgisayar etkileşimi ve uydu görüntüleme gibi alanlar dâhil olmak üzere birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle görüntünün büyüklüğü arttıkça işlem zamanı da artmaktadır. Bilimsel problemlerde yüksek performansın sağlanması, belleğin etkin kullanılması ve işlemcinin hızlı olması çok önemli parametrelerdir. Paralel programlama ile bu tür büyük ve karmaşık problemler alt problemlere bölünür ve her bir alt problemin hesaplamaları aynı anda farklı birimler tarafından yapılır. Bu çalışmanın amacı, görüntünün tek bir bilgisayarda bütün bir şekilde işlenmesi ile görüntünün parçalara ayrılıp web servisler yarımıyla paralel olarak işlenmesi arasındaki performans farlılıklarını göstermektir. Mimarinin etkinliği çeşitli simülasyonlarla gösterilmiştir

[Link to the paper]

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]