Web Servisler İle Paralel Görüntü İşleme Mimarisi: Raster İmgelerde Kenar Belirleme Uygulanması

Görüntü işleme; tıbbi görüntüleme, endüstriyel
üretim, güvenlik sistemleri, biyometrik tanıma,
insan-bilgisayar etkileşimi ve uydu görüntüleme
gibi alanlar dâhil olmak üzere birçok uygulamada
yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle
görüntünün büyüklüğü arttıkça işlem zamanı da
artmaktadır. Bilimsel problemlerde yüksek
performansın sağlanması, belleğin etkin
kullanılması ve işlemcinin hızlı olması çok önemli
parametrelerdir. Paralel programlama ile bu tür
büyük ve karmaşık problemler alt problemlere
bölünür ve her bir alt problemin hesaplamaları
aynı anda farklı birimler tarafından yapılır. Bu
çalışmanın amacı, görüntünün tek bir bilgisayarda
bütün bir şekilde işlenmesi ile görüntünün
parçalara ayrılıp web servisler yarımıyla paralel
olarak işlenmesi arasındaki performans
farlılıklarını göstermektir. Mimarinin etkinliği
çeşitli simülasyonlarla gösterilmiştir.

 

Go here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.