Uydu Görüntülerinin Yüksek Performansta İşlenmesi Üzerine Bir İnceme: Vektör Tabanlı Mozaik Örme Durum Çalışması

Uydu, uzaktan algılama, uydu görüntülerinin yüksek performansta işlenmesi ve farklı uydu sensörlerinden elde edilen uydu
görüntülerinden nesne çıkarım çalışmaları son yıllarda popüler bir konu olmuştur. Ülkemizde de ilk yerli alçak yörünge (700
kilometre civarında) uyduları Göktürk2 ve RASAT’ın kurulmasının ardından Ay’a derin gözlem uydusu göndermek de 2023
hedefleri arasında yer almaktadır. İlgili gelişmelerle beraber uydu görüntülerinin çeşitli amaçlar doğrultusunda daha etkin bir
biçimde kullanılması da kaçınılmazdır. Biz de bu çalışmamızda uyduların çekmiş olduğu parça (mozaik) görüntüleri üzerinden,
yüksek performanta işlenmesi ve zorlukları ile eşle/indirge mimarisine dayalı büyük veri çatısıyla, ölçeklenebilir ve yüksek
başarımlı görüntü örme ve nesne çıkarımı mimarilerini inceledik.

 

Go here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.