HIPI ile Dağıtık Görüntü İşleme Çatısı: Yüz Bölgelerine Ait Biometrileri Saptama Performansının İncelenmesi

Sosyal medyanın artan kullanımı ve dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanımının artmasıyla veriler çok farklı kaynaklardan ve çok değişik tiplerde üretilmeye başlanmıştır. Text verileri, görüntü verileri ve video verileri bunların en genel örnekleridir. Oluşan büyük verilerin depolanması, işlenmesi ve yo- rumlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada büyük görüntü veri- leri ele alınıp, Hadoop Görüntü … Read more

Hadoop Optimization for Massive Image Processing: Case Study Face Detection

Abstract: Face detection applications are widely used for searching, tagging and classifying people inside very large image databases. This type of applications requires processing of relatively small sized and large number of images. On the other hand, Hadoop Distributed File System (HDFS) is originally designed for storing and processing large- size files. Huge number of … Read more