Web Servisler İle Paralel Görüntü İşleme Mimarisi: Raster İmgelerde Kenar Belirleme Uygulanması

Görüntü işleme; tıbbi görüntüleme, endüstriyel üretim, güvenlik sistemleri, biyometrik tanıma, insan-bilgisayar etkileşimi ve uydu görüntüleme gibi alanlar dâhil olmak üzere birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle görüntünün büyüklüğü arttıkça işlem zamanı da artmaktadır. Bilimsel problemlerde yüksek performansın sağlanması, belleğin etkin kullanılması ve işlemcinin hızlı olması çok önemli parametrelerdir. Paralel programlama ile bu tür büyük ve … Read more

Dağıtık Sistemlerde Uydu Görüntü Transferi: Rater ve Vektör Temsil Karşılaştırması

Suleyman Eken, Recep Bostancı, Ahmet Sayar, “Dağıtık Sistemlerde Uydu Görüntüsü Transferi: Raster ve Vektör Temsil Karşılaştırması”, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak, 16-19 Ekim (2012) Dağıtık sistemlerde görüntü işleme geliştirmek sınırlı network bant genişliği ve görüntü boyutunun çok büyük olmasından dolayı zordur. Diğer yandan, çoğu zaman sadece uzaysal ve topolojik … Read more