Bulut-Vekil Sunucu ve Tabletler Arasında Veri Senkronizasyonu için RTT Kullanarak Farklı Kümeleme Metotlarının Değerlendirilmesi

Veri kopyalanarak farklı amaçlar için coğrafi olarak dağıtık depolama birimlerinde tutulur. Aynı verilerin farklı lokasyonlarda tutulması beraberinde veri tutarsızlığı problemini getirmektedir. Bu problem farklı veri senkronizasyonu teknikleri ile giderilebilir. Veri senkronizasyonunu başlatmak için uygun zaman aralıklarının belirlenmesi ağ bant genişliği ve haberleşme birimlerinin erişilebilirliği gibi birçok parametreye bağlıdır. Bu çalışmada, Fatih projesindeki yerel ve bulut … Read more

Adaptive proxy map server for efficient vector spatial data rendering

Abstract. The rapid transmission of vector map data over the Internet is becoming a bottleneck of spatial data delivery and visualization in web-based environment because of increasing data amount and limited network bandwidth. In order to improve both the transmission and rendering performances of vector spatial data over the Internet, we propose a proxy map … Read more

A method for localization of computational node and proxy server in educational data synchronization

Abstract. Localization methods enable estimating locations accurately and provide location information pertaining to mobile devices, people, cars, data and equipment. Accurate location detection is a vital process for most of location-based applications such as emergency rescue, in-building guidance, security services, and product tracking in hospitals. This paper addresses localization of student/teacher tablets and school level … Read more

Estimation of Idle Time for Synchronization: A Case Study on Fatih Project

Abstract—Tablets receive educational data from cloud servers in envisaged structure of Fatih (Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology) project. Constraints such as increasing educational data size, droping in internet connection speed and limited bandwidth cause increasing time and cost for data transfers. Employing school level proxy server in Fatih project ecosystem is promising approach … Read more