Apache Spark ile Anket Verilerindeki Tutarsızlığının Tespiti

Bu projede, analiz metotları kullanılarak anket verileri üzerinde bir analiz yaparak çıkan sonuçlar içerisinde bir anormallik olup olmadığının tespitinin yapılması beklenmektedir. Anormal veri olarak bahsettiğimiz veriler, daha önceden elimizde bulunan verilere göre oluşturduğumuz modele uymayan veri veya veri setidir. Kısacası, beklenenden farklı olan değerlerdir. Gün geçtikçe dünya üzerindeki veri miktarı hızlıca artmaktadır. Fakat, bu verilerin … Read more