A reproducible educational plan to teach mini autonomous race car programming

Abstract As autonomous cars and complex features of them grow in popularity, ensuring that analyses and capabilities are reproducible and repeatable has taken on importance in education plans too. This paper describes a reproducible research plan on mini autonomous race car programming. This educational plan is designed and implemented as part of a summer internship program … Read more

Apache Groovy

Java’ya benzeyen bir programlama dili. Bytecode a compie eder, yani derlenir, ve JVM üzerinde çalışabilir. Java biliyorsanız çok çabuk öğrenebilirsiniz. Modern programlama dili özelliklerini kullanır. Java’da 50 satırda yazacağınız kodu belki Groovy ile 5 satırda yazabilirsiniz. Eğer isterseniz Groovy kodu içinden Java kodu ve Java’da yazılmış kütüphanelerini de kullanabilirsiniz. Java’daki süslü parantez yapısı ve class … Read more