Doküman Tabanlı NoSQL Veritabanları: MongoDB ve CouchDB yatay ölçeklenebilirlik karşılaştırması

Öz–MySQL, Oracle ve Microsoft SQL Server gibi klasik ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (VTYS) uzun zamandır birçok uygulamada veri depolamak ve işlemek için kullanılmaktadır. Bunlar ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) garantisi vermesine rağmen yatay olarak ölçeklemek (çoklu sunucuya dağıtmak) çok zordur. Ayrıca internetin hızla büyümesiyle Facebook ve Twitter gibi içeriğini kullanıcıların oluşturduğu web sitelerinin büyük miktardaki … Read more

Performance Evaluation of Support Vector Machine and Convolutional Neural Network Algorithms in Real-Time Vehicle Type Classification

Abstract. Intelligent traffic management systems needs to obtain information about traffic with different sensors to control the traffic flow properly. Traffic surveillance videos are very actively used for this purpose. In this paper, we firstly create a vehicle dataset from an uncalibrated camera. Then, we test Tiny-YOLO real-time object detection and classification system and SVM … Read more

Evaluation of Real-time Performance for BGSLibrary Algorithms: A Case Study on Traffic Surveillance Video

Abstract— Video surveillance systems have been used in various applications such as traffic monitoring, detecting military threats and public safety. In this study we evaluate real-time performance for BGSLibrary (Background Subtraction Library) algorithms on well-known datasets, which are Background Models Challenge (BMC) and ChangeDetection.     Go Here   Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik … Read more