Doküman Tabanlı NoSQL Veritabanları: MongoDB ve CouchDB yatay ölçeklenebilirlik karşılaştırması

Öz–MySQL, Oracle ve Microsoft SQL Server gibi klasik ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (VTYS) uzun zamandır birçok uygulamada veri depolamak ve işlemek için kullanılmaktadır. Bunlar ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) garantisi vermesine rağmen yatay olarak ölçeklemek (çoklu sunucuya dağıtmak) çok zordur. Ayrıca internetin hızla büyümesiyle Facebook ve Twitter gibi içeriğini kullanıcıların oluşturduğu web sitelerinin büyük miktardaki … Read more

Modeling and Querying Trajectories using Neo4j Spatial and TimeTree for Carpool Matching

Abstract—With the the exponential growth of location aware devices, analysis of human movements has been the subject of several studies. Problems related to urban mobility such as vehicle congestion are serious concern in cities. Carpooling is one of the solutions to soften congestion problem. This paper presents a novel matching method for carpooling. Trajectories are … Read more