Performans, Yük ve Stres Testleri (performance, load and stress testing)

Performans Testi: Performans testleri bir uygulamanın cevap süresini (response time) farklı veri boyutlarında ve farklı kullanıcı sayılarında ölçmeyi hedefler. Cevap süresinde beklenen gereklilikleri sistemin cevaplayıp cevaplayamadığı belirlenmeye çalışılır. Burada sistem kelimesinin altını çizmek istiyorum. Performans testleri uygulama seviyesinde olabileceği gibi, veritabanı, network ya da işletim sistemi gibi önemli ortamlarda da gerçekleşebilir. Performans testlerinde amaç sistemin … Read more

container computation

Container computation Container computation aslında microservices lerin yaratılmasına yol açtı. Şöyleki, microservis kendine ait bir containerde çalışır. Application bunları ayrı yönetir. serverless architecture takes the step further by making an application more granular to the level of functions and events. We’ve gone from monoliths to microservices to functions. FaaS also improves the shortcoming of PaaS … Read more

microservices

Microservices = container based computing microservices = server ları daha küçük parçalara ayırarak oluşturulan servisler olarak tanımlanabilir.   Microservices is basically a self-contained process that provides a unique business capability service dor accepting orders, service recommending items to buy, service for authenticating etc. Microservices communicate with eachpther with wekk defined interfaces uch as Rest and … Read more