Akademik Doküman (Makale, Bildiri, Tez) Yazımında Yapılan Sık Hatalar

– Özet içinde referans vermeyin. – Metin içinde referans numarasını gösteren köşeli parantezlerden önce ve sonra bir karakter boşluk bırakın. [ve] gibi. – Aç parantezden önce ve kapa parantezden sonra bir boşluk bırakın. (Mesela) gibi. – Türkçe metinlerde mümkün olduğunca İngilizce, İngilizce metinlerde de mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanmamaya çalışın. – Paragraflar arasındaki boşluklar orantılı … Read more

Makale yazım kuralları-formatı

Bilimsel çalışmanızı makale formatında kağıda dökmek için faydalanabileceğiniz yapısal, içeriksel ve stil türündeki kurallar aşağıdaki dökümanlarda verilmiştir. [English – detaylı]            [Türkçe ]            [IEEE – Formatı örnek makale –  IEEE Word template]   Makaleler bilimsel çalışmaların ürünü olduğu için bilimsel formatlar ilk etapta tecrübesiz kişiler için zor ve meşakkatli görünebilir. Bunun … Read more