HIPI ile Dağıtık Görüntü İşleme Çatısı: Yüz Bölgelerine Ait Biometrileri Saptama Performansının İncelenmesi

Sosyal medyanın artan kullanımı ve dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanımının artmasıyla veriler çok farklı kaynaklardan ve çok değişik tiplerde üretilmeye başlanmıştır. Text verileri, görüntü verileri ve video verileri bunların en genel örnekleridir. Oluşan büyük verilerin depolanması, işlenmesi ve yo- rumlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada büyük görüntü veri- leri ele alınıp, Hadoop Görüntü … Read more

Uydu Görüntülerinin Yüksek Performansta İşlenmesi Üzerine Bir İnceme: Vektör Tabanlı Mozaik Örme Durum Çalışması

Uydu, uzaktan algılama, uydu görüntülerinin yüksek performansta işlenmesi ve farklı uydu sensörlerinden elde edilen uydu görüntülerinden nesne çıkarım çalışmaları son yıllarda popüler bir konu olmuştur. Ülkemizde de ilk yerli alçak yörünge (700 kilometre civarında) uyduları Göktürk2 ve RASAT’ın kurulmasının ardından Ay’a derin gözlem uydusu göndermek de 2023 hedefleri arasında yer almaktadır. İlgili gelişmelerle beraber uydu … Read more

Web Servisler İle Paralel Görüntü İşleme Mimarisi: Raster İmgelerde Kenar Belirleme Uygulanması

Görüntü işleme; tıbbi görüntüleme, endüstriyel üretim, güvenlik sistemleri, biyometrik tanıma, insan-bilgisayar etkileşimi ve uydu görüntüleme gibi alanlar dâhil olmak üzere birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle görüntünün büyüklüğü arttıkça işlem zamanı da artmaktadır. Bilimsel problemlerde yüksek performansın sağlanması, belleğin etkin kullanılması ve işlemcinin hızlı olması çok önemli parametrelerdir. Paralel programlama ile bu tür büyük ve … Read more

Tiling of Satellite Images to Capture an Island Object

Abstract. This study proposes a novel tiling approach to capture an image of an entire object. Multi-spectral and multi-temporal satellite images are obtained a priori, and these individual image pieces can then be joined together at a later date to form an image of the entire object. The effectiveness of the proposed technique has been … Read more

An Image Processing Based Tool For Determining Carbide Volume Fraction and Size Distribution in Bearing Steels

Carbide volume fraction and size distribution in 100cr6 steel has been studied using experimental and computational methods. Industrial production cycle of bearing steels includes spheroidization and hardening steps results with coarse globular carbides in martensitic matrix. It is well known that coarse precipitates adversely effects the mechanical properties. Therefore, microstructural evaluation is necessary to determine … Read more

A Framework for Recognition and Animation of Chess Moves Printed on a Chess Book

Abstract: The work presented in this paper proposes a set of techniques to animate chess moves which are printed on a chess book. Those techniques include (1) extraction of chess moves from an image of printed page, (2) recognition of chess moves from the extracted image, and (3) displaying digitally encoded successive moves as an … Read more