HIPI ile Dağıtık Görüntü İşleme Çatısı: Yüz Bölgelerine Ait Biometrileri Saptama Performansının İncelenmesi

Sosyal medyanın artan kullanımı ve dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanımının artmasıyla veriler çok farklı kaynaklardan ve çok değişik tiplerde üretilmeye başlanmıştır. Text verileri, görüntü verileri ve video verileri bunların en genel örnekleridir. Oluşan büyük verilerin depolanması, işlenmesi ve yo- rumlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada büyük görüntü veri- leri ele alınıp, Hadoop Görüntü … Read more

Vectorization of Large Amounts of Raster Satellite Images in a Distributed Architecture Using HIPI

Abstract—Vectorization processes focus on grouping pixels of a raster image into raw line segments, and forming lines, polylines or polygons. To vectorize massive raster images regarding resource and performance problems, we use a distributed HIPI image processing interface based on MapReduce approach. Apache Hadoop is placed at the core of the framework. To realize such … Read more