Nokta Seti Şablonu Eşleştirmesi için Dağıtık Yaklaşım: Uydu Görüntüleri Üzerinde Durum Çalışması

Özetçe—Nokta seti şablonu eşleştirmesi, bilgisayarla görü ve şablon tanıma alanlarında önemli konulardandır. Nokta seti şablonu eşleştirmedeki ana amaç, aynı sahnenin iki görüntüsündeki noktaları eşleştirmektir. Bu çalışmada vektör hale getirilmiş (noktalarla ifade edilen) aynı sahneyi paylaşan görüntülerdeki noktaların eşleştirilmesi MapReduce programlama paradigmasında gerçekleştirilmiştir. Böyle bir sistemi gerçeklemek için zincirleme-MapReduce prosesi kullanılmıştır. Ara sonuçları dosyaya yazma ve … Read more

An Approach For Stitching Satellite Images in a Bigdata Mapreduce Framework

In this study we present a two-step map/reduce framework to stitch satellite mosaic images. The proposed system enable recognition and extraction of objects whose parts falling in separate satellite mosaic images. However this is a time and resource consuming process. The major aim of the study is improving the performance of the image stitching processes … Read more

Big Data Frameworks for Efficient Range Queries to Extract Interested Rectangular Sub Regions

A satellite object can consist of more than one mosaic image. To extract any object from remote sensing satellite images, mosaic images need to be stitched. It is critical problem that which mosaics will be selected for image stitching among big mosaic dataset. In this paper, we propose two approaches to overcome mosaic selection problem … Read more

A MapReduce-Based Big Spatial Data Framework for Solving the Problem of Covering a Polygon with Orthogonal Rectangles

Abstract: The polygon covering problem is an important class of problems in the area of computational geometry. There are slightly different versions of this problem depending on the types of polygons to be addressed. In this paper, we focus on finding an answer to a question of whether an orthogonal rectangle, or spatial query window, … Read more

Hadoop Optimization for Massive Image Processing: Case Study Face Detection

Abstract: Face detection applications are widely used for searching, tagging and classifying people inside very large image databases. This type of applications requires processing of relatively small sized and large number of images. On the other hand, Hadoop Distributed File System (HDFS) is originally designed for storing and processing large- size files. Huge number of … Read more

En Uzun Ortak Küme Algoritmasıyla Dağıtık Görüntü Eşleme

Büyük ölçekli paralel ve dağıtık hesaplama donanımlarının yanında, birçok görüntü işleme algoritmaları gündelik hayatta kullanılan sıradan bilgisayarlar üzerinde de geliştirilebilir. Bu anlamda, MapReduce Google tarafından önerilen paralel hesaplama modelidir. Görüntü birleştirme (Eng. registration) etme olarak da adlandırılan görüntü eşleştirme işlemi en çok karşılaşılan görüntü işleme çalışmalarından biridir. Görüntü birleştirme, görüntülerin tek ortak bir düzleme düzenlenmesi … Read more