DNA Dizilerinin Graf Benzetim Yolu İle Karşılaştırılması

Özet. Bu çalışmanın amacı farklı DNA’lardaki motifleri LZ Compression algoritması ile keşfedip, elde edilen verileri graflara dönüştürüp, Neighbor Matching (Komşu Eşleştirme) ve Cosinus Similarity (Kosinüs Benzerliği) algoritmaları kullanarak benzerlik oranlarını hesaplayan uygulama geliştirmektir. Anahtar Kelimeler: LZ Compression, Neighbor Matching, Cosinus Benzerliği, Graf Benzerliği, DNA örüntü keşfi   Go Here   Büyük Veri, Paralel İşleme ve … Read more

Graf Eşleme Algoritmalarından FastPFP’nin İncelenmesi

Özet. Çalışma genelinde büyük graf eşleşmesi için hızlı bir yaklaşık eşleme algoritması olarak önerilen Fast Projected Fixed-Point (FastPFP) algoritması incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma sırasında algoritma testi için gerekli olan verinin elde edilmesi aşamasında görüntü işleme kullanılmıştır. Görüntü işleme adımları da ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışma sırasında bu algoritmanın incelenmek istenmesinin sebebi: Bu algoritma ile temel olarak … Read more