En Uzun Ortak Küme Algoritmasıyla Dağıtık Görüntü Eşleme

Büyük ölçekli paralel ve dağıtık hesaplama donanımlarının yanında, birçok görüntü işleme algoritmaları gündelik hayatta kullanılan sıradan bilgisayarlar üzerinde de geliştirilebilir. Bu anlamda, MapReduce Google tarafından önerilen paralel hesaplama modelidir. Görüntü birleştirme (Eng. registration) etme olarak da adlandırılan görüntü eşleştirme işlemi en çok karşılaşılan görüntü işleme çalışmalarından biridir. Görüntü birleştirme, görüntülerin tek ortak bir düzleme düzenlenmesi … Read more

A Study for Adaptation of Image Stitching to Big Data Frameworks

In this study, we adopt image stitching process to bigdata frameworks. To do so, an algorithm is presented to merge two large images in accordance with Hadoop’s map/reduce computation paradigm. Images are first converted to bitmaps which are represented as matrices of 0s and 1s. The algorithm then finds the best possible match among two … Read more