Güncel Dağıtık Dosya Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Öz– Dağıtık Dosya Sistemleri (DDS) günümüzde disklerin ve depolama kaynaklarının ortaklaşa kullanımını sağlayıp dağıtık sistemler aracılığıyla büyük ölçekte hesaplamalar ve işlemler yapılmasına olanak sağlamaktadırlar. DDS’nin tasarımında değişik mimariler ve sınıflandırmalar mevcuttur. Bu çalışmada DDS’nin tasarımına dair bir inceleme yapılmış ve ardından günümüzde yaygın olarak kullanılan DDS’lerden Sun Ağ Dosya Sistem (NFS), Andrew Dosya Sistemi (AFS) … Read more