Full stack developer

Yazılım geliştirmenin tüm seviyelerinde-katmanlarında fnksiyonel bilgi ve tecrübesi olan kişilere verilen isimdir. Yani front-end ve back-end geliştirebilen kişiler. Daha somut olmak gerekirse bir full-stack-developer olabilmek için bilmeni gereken teknoloji ve programlama dillerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: – HTML/CSS – JavaScript – Asıl kod kısmı – business logic: java, c#, python, C++ – Veriyapıları (Databases) ve Web … Read more