Graf Eşleme Algoritmalarından FastPFP’nin İncelenmesi

Özet. Çalışma genelinde büyük graf eşleşmesi için hızlı bir yaklaşık eşleme algoritması olarak önerilen Fast Projected Fixed-Point (FastPFP) algoritması incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma sırasında algoritma testi için gerekli olan verinin elde edilmesi aşamasında görüntü işleme kullanılmıştır. Görüntü işleme adımları da ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışma sırasında bu algoritmanın incelenmek istenmesinin sebebi: Bu algoritma ile temel olarak … Read more