HIPI ile Dağıtık Görüntü İşleme Çatısı: Yüz Bölgelerine Ait Biometrileri Saptama Performansının İncelenmesi

Sosyal medyanın artan kullanımı ve dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanımının artmasıyla veriler çok farklı kaynaklardan ve çok değişik tiplerde üretilmeye başlanmıştır. Text verileri, görüntü verileri ve video verileri bunların en genel örnekleridir. Oluşan büyük verilerin depolanması, işlenmesi ve yo- rumlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada büyük görüntü veri- leri ele alınıp, Hadoop Görüntü … Read more

DIFET: Distributed Feature Extraction Tool For High Spatial Resolution Remote Sensing Images

In this paper, we propose distributed feature extraction tool from high spatial resolution remote sensing images. Tool is based on Apache Hadoop framework and Hadoop Image Processing Interface. Two corner detection (Harris and Shi-Tomasi) algorithms and five feature descriptors (SIFT, SURF, FAST, BRIEF, and ORB) are considered. Robustness of the tool in the task of … Read more

Big Data Frameworks for Efficient Range Queries to Extract Interested Rectangular Sub Regions

A satellite object can consist of more than one mosaic image. To extract any object from remote sensing satellite images, mosaic images need to be stitched. It is critical problem that which mosaics will be selected for image stitching among big mosaic dataset. In this paper, we propose two approaches to overcome mosaic selection problem … Read more

Ant-based interactive workflow management: a case study on RMI

This paper proposes a web-based interactive workflow definition and invocation system assisting users in orchestrating a set of distributed services-activities and expressing complex dependencies between them in XML. We use Ant, which is a Java-based and freely distributed commodity tool, for workflow definitions and workflow engine. Adopting Ant as a workflow engine provides platform independence … Read more

En Uzun Ortak Küme Algoritmasıyla Dağıtık Görüntü Eşleme

Büyük ölçekli paralel ve dağıtık hesaplama donanımlarının yanında, birçok görüntü işleme algoritmaları gündelik hayatta kullanılan sıradan bilgisayarlar üzerinde de geliştirilebilir. Bu anlamda, MapReduce Google tarafından önerilen paralel hesaplama modelidir. Görüntü birleştirme (Eng. registration) etme olarak da adlandırılan görüntü eşleştirme işlemi en çok karşılaşılan görüntü işleme çalışmalarından biridir. Görüntü birleştirme, görüntülerin tek ortak bir düzleme düzenlenmesi … Read more

A MapReduce based Big-data Framework for Object Extraction from Mosaic Satellite Images

This paper provides with the background of the research that will investigate into distributed and scalable big data framework for stitching of mosaic satellite images and object extraction. It has explained the motivation of the research and the methodologies and plan of work to be undertaken. The current stage of the research is focusing initially … Read more