data lake – data mart – data warehouse – database

data lake: Büyük miktarlardaki veriyi ham hallerinde yani doğal hallerinde tutmak. Doğal hallerinden kasıt, yapılı, yarıyapılı ya da yapısız şeklinde yada bunların karışımı şeklinde olabilir. İstenen analize bağlı olarak veriler organize edilip şemaları oluşturulabilir. Bu durum, yeni verilerin eklenmesinde ve yeni sorgu analizleri yapılabilmesinde esneklik sağlar. data warehouse ve data mart dan farkı database mantığında … Read more