Akademik Çalışmalara Hakem Ataması için Büyük Veri Altyapısı

Birçok karmaşık işlemin yapılmasını gerektiren akademik çalışma (maka- le, bildiri vs.) değerlendirme işlemi, çalışmanın uzmanlarca yeterliliğinin, öne- minin ve orijinalliğinin değerlendirilmesi için yapılmaktadır. Akademik çalış- malara alanlarına uygun hakemlerin atanması bu işlemlerden biridir. Akademik çalışma yazarları; çalışmalarını, yapılan çalışmanın başlığı, özeti ve konferans konularından hangilerine uygun olduğu gibi bilgiler ile birlikte konferans yöne- tim aracılığı … Read more