Comparison of DNA Patterns with Graf Simulation

The aim of this study is to calculate the similarity ratio of the sequences in different DNA samples. In order to increase the performance and shorten the transaction volume of the DNA data, DNA sequences were compressed and DNA motifs were obtained. For this, the LZ Compression algorithm was used. While each of the obtained … Read more

DNA Dizilerinin Graf Benzetim Yolu İle Karşılaştırılması

Özet. Bu çalışmanın amacı farklı DNA’lardaki motifleri LZ Compression algoritması ile keşfedip, elde edilen verileri graflara dönüştürüp, Neighbor Matching (Komşu Eşleştirme) ve Cosinus Similarity (Kosinüs Benzerliği) algoritmaları kullanarak benzerlik oranlarını hesaplayan uygulama geliştirmektir. Anahtar Kelimeler: LZ Compression, Neighbor Matching, Cosinus Benzerliği, Graf Benzerliği, DNA örüntü keşfi   Go Here   Büyük Veri, Paralel İşleme ve … Read more