Akademik Doküman (Makale, Bildiri, Tez) Yazımında Yapılan Sık Hatalar

– Özet içinde referans vermeyin. – Metin içinde referans numarasını gösteren köşeli parantezlerden önce ve sonra bir karakter boşluk bırakın. [ve] gibi. – Aç parantezden önce ve kapa parantezden sonra bir boşluk bırakın. (Mesela) gibi. – Türkçe metinlerde mümkün olduğunca İngilizce, İngilizce metinlerde de mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanmamaya çalışın. – Paragraflar arasındaki boşluklar orantılı … Read more