Bulut-Vekil Sunucu ve Tabletler Arasında Veri Senkronizasyonu için RTT Kullanarak Farklı Kümeleme Metotlarının Değerlendirilmesi

Veri kopyalanarak farklı amaçlar için coğrafi olarak dağıtık depolama birimlerinde tutulur. Aynı verilerin farklı lokasyonlarda tutulması beraberinde veri tutarsızlığı problemini getirmektedir. Bu problem farklı veri senkronizasyonu teknikleri ile giderilebilir. Veri senkronizasyonunu başlatmak için uygun zaman aralıklarının belirlenmesi ağ bant genişliği ve haberleşme birimlerinin erişilebilirliği gibi birçok parametreye bağlıdır. Bu çalışmada, Fatih projesindeki yerel ve bulut … Read more

Kd-tree and quad-tree decompositions for declustering of 2D range queries over uncertain space

Abstract: We present a study to show the possibility of using two well-known space partitioning and indexing techniques, kd trees and quad trees, in declustering applications to increase input/output (I/O) parallelization and reduce spatial data processing times. This parallelization enables time-consuming computational geometry algorithms to be applied efficiently to big spatial data rendering and querying. … Read more

Analyzing Big Security Logs in Cluster with Apache Spark

Abstract. Cyber security is the major concern in today’s highly net- worked environment and logging is the primary way of tracking compli- ance with the security policies. However analyzing the massive amount of logs has become a “Big Data” problem. Apache Spark is one of the latest and most notable incarnation of Data Flow Models … Read more