Akademide çıkar çakışması vs çıkar çatışması arasındaki fark

Akademide proje ve makalelerin değerlendirmesinde değerlendirici il değerlendirilen kişi arasında oluşan bir olgudur. Eğer hakem ile proje-makale yazarı arasında aynı alanda çalışmadan kaynaklı rekabete dayalı olumsuz anlamda bir rekabet olduğuna inanılıyorsa buna çıkar çatışması deniliri ve hakem olacak kişi bu değerlendirme komisyonundan alınır. Eğer hakem ile proje-makale yazarının aynı alanda çalıştıkları tespiy edilirse bu negatif … Read more