Bulut-Vekil Sunucu ve Tabletler Arasında Veri Senkronizasyonu için RTT Kullanarak Farklı Kümeleme Metotlarının Değerlendirilmesi

Veri kopyalanarak farklı amaçlar için coğrafi olarak dağıtık depolama birimlerinde tutulur. Aynı verilerin farklı lokasyonlarda tutulması beraberinde veri tutarsızlığı problemini getirmektedir. Bu problem farklı veri senkronizasyonu teknikleri ile giderilebilir. Veri senkronizasyonunu başlatmak için uygun zaman aralıklarının belirlenmesi ağ bant genişliği ve haberleşme birimlerinin erişilebilirliği gibi birçok parametreye bağlıdır. Bu çalışmada, Fatih projesindeki yerel ve bulut … Read more

Hadoop Optimization for Massive Image Processing: Case Study Face Detection

Abstract: Face detection applications are widely used for searching, tagging and classifying people inside very large image databases. This type of applications requires processing of relatively small sized and large number of images. On the other hand, Hadoop Distributed File System (HDFS) is originally designed for storing and processing large- size files. Huge number of … Read more

A Novel Signaling Protocol (ARCSPXP): Case Study on Synchronization of Educational Data

Abstract To define the state of communication, a lot of signaling protocol has been studied by many researchers. In this paper, we firstly focus on a new hybrid optimized signaling protocol, ARCSPXP (ARDIC Cloud Service Platform Extension Protocol), which is specialized to mobile devices which are communicating with cloud based services via its internet connection. … Read more