Akademik Çalışmalara Hakem Ataması için Büyük Veri Altyapısı

Birçok karmaşık işlemin yapılmasını gerektiren akademik çalışma (maka- le, bildiri vs.) değerlendirme işlemi, çalışmanın uzmanlarca yeterliliğinin, öne- minin ve orijinalliğinin değerlendirilmesi için yapılmaktadır. Akademik çalış- malara alanlarına uygun hakemlerin atanması bu işlemlerden biridir. Akademik çalışma yazarları; çalışmalarını, yapılan çalışmanın başlığı, özeti ve konferans konularından hangilerine uygun olduğu gibi bilgiler ile birlikte konferans yöne- tim aracılığı … Read more

Capcha Karakterlerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tanınması

CAPTCHA (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi), insan ile bilgisayar davranışlarını sınama-yanıt doğrulaması şeklinde ayırt etmek amacıyla geliştirilen bir güvenlik önlemidir. Üyelik formlarından, e- posta servislerine; çevrimiçi anketlerden, multimedya barından sitelerden çok büyük miktarda içerik indirilmesini engellemeye kadar birçok kullanım alanı vardır. Matematiksel bir sorunun cevaplamasını veya resimler arasından mantıksal bazı … Read more

Doküman Tabanlı NoSQL Veritabanları: MongoDB ve CouchDB yatay ölçeklenebilirlik karşılaştırması

Öz–MySQL, Oracle ve Microsoft SQL Server gibi klasik ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (VTYS) uzun zamandır birçok uygulamada veri depolamak ve işlemek için kullanılmaktadır. Bunlar ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) garantisi vermesine rağmen yatay olarak ölçeklemek (çoklu sunucuya dağıtmak) çok zordur. Ayrıca internetin hızla büyümesiyle Facebook ve Twitter gibi içeriğini kullanıcıların oluşturduğu web sitelerinin büyük miktardaki … Read more

A novel web-based dynamic portal-portlet architecture

A portal provides a solution for aggregating content and applications from various systems into a single unified web presentation to the end user. A portlet is a relatively small wrapped application running in a portal container.In this paper, we propose a small scale MVC based portal/portlet framework by using JAVA technologies. The framework enables managing … Read more

Big Data and Knowledge Sharing in Virtual Organizations

Seismology, which is a sub-branch of geophysics, is one of the fields in which data mining methods can be effectively applied. In this chapter, employing data mining techniques on multivariate seismic data, decomposition of non-spatial variable is done. Then k-means clustering, density-based spatial clustering of applications with noise (DBSCAN), and hierarchical tree clustering algorithms are … Read more

An Approach For Stitching Satellite Images in a Bigdata Mapreduce Framework

In this study we present a two-step map/reduce framework to stitch satellite mosaic images. The proposed system enable recognition and extraction of objects whose parts falling in separate satellite mosaic images. However this is a time and resource consuming process. The major aim of the study is improving the performance of the image stitching processes … Read more