DNA Dizilerinin Graf Benzetim Yolu İle Karşılaştırılması

Özet. Bu çalışmanın amacı farklı DNA’lardaki motifleri LZ Compression algoritması ile keşfedip, elde edilen verileri graflara dönüştürüp, Neighbor Matching (Komşu Eşleştirme) ve Cosinus Similarity (Kosinüs Benzerliği) algoritmaları kullanarak benzerlik oranlarını hesaplayan uygulama geliştirmektir. Anahtar Kelimeler: LZ Compression, Neighbor Matching, Cosinus Benzerliği, Graf Benzerliği, DNA örüntü keşfi   Go Here   Büyük Veri, Paralel İşleme ve … Read more