Akademide çıkar çakışması vs çıkar çatışması arasındaki fark

Akademide proje ve makalelerin değerlendirmesinde değerlendirici il değerlendirilen kişi arasında oluşan bir olgudur. Eğer hakem ile proje-makale yazarı arasında aynı alanda çalışmadan kaynaklı rekabete dayalı olumsuz anlamda bir rekabet olduğuna inanılıyorsa buna çıkar çatışması deniliri ve hakem olacak kişi bu değerlendirme komisyonundan alınır. Eğer hakem ile proje-makale yazarının aynı alanda çalıştıkları tespiy edilirse bu negatif … Read more

Akademik – Akademi ve TÜBİTAK ile ilgili kısaltmalar

AB: Avrupa Birliği ARBİS: Araştırmacı Bilgi Sistemi ARDEB: Araştırma Destek Programları Başkanlığı Ar-Ge: Araştırma Geliştirme AUS: Akıllı Ulaşım Sistemleri BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı BİLGEM: Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi BİT: Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİTOM: Bilim Toplum Merkezi BM: Birleşmiş Milletler BTY: Bilim, Teknoloji ve … Read more