Performans, Yük ve Stres Testleri (performance, load and stress testing)

Performans Testi:
Performans testleri bir uygulamanın cevap süresini (response time) farklı veri boyutlarında ve farklı kullanıcı sayılarında ölçmeyi hedefler. Cevap süresinde beklenen gereklilikleri sistemin cevaplayıp cevaplayamadığı belirlenmeye çalışılır. Burada sistem kelimesinin altını çizmek istiyorum. Performans testleri uygulama seviyesinde olabileceği gibi, veritabanı, network ya da işletim sistemi gibi önemli ortamlarda da gerçekleşebilir.

Performans testlerinde amaç sistemin bir açığını bulmak değildir. Asıl amaç sisteme yapılan girdilerden alınan dönütlerle, arzulanan/olması gereken sonuçların uygunluğunu tespit etmektir.

JMeter kadar zengin olmasada Grinder, ab, httpserf ve siege gibi komut dizini araçlarıyla da bu testler yönetilebilir.

Yük Testi:
Yük testi aslında Performans testlerini bir türevi olarak kabul edilebilir. Burada temel olarak fark; Yük testlerinin uygulamaya dönük bir açık, bug gibi normal çalışma şartlarında ortaya çıkmayan, ama ağır yüklenmeler karşısında ortaya çıkabilecek sonuçlar oluşturmaktadır.
Bir anlamda yük testleri ölçeklenebilirliği (scalability) ölçer diyebiliriz.

Stress Testi
Stress testlerinde ise amaç Yük ve Performans testlerinden biraz farklı. Buradaki amaç adı üzere sistemi baskı altına alarak strese sokmak.
Mesela bu test edilen uygulamasında bir cluster yapısı bulunuyorsa, cluster’ da bulunan node’ lardan birinin ayağı kaydırılarak, sistemin nasıl bir davranış sergilediğini öğrenmek gibi. Ya da, JVM yapılandırma ayarlarında değişikliğe gidereki, Çöp toplayıcının strese düştüğü, problem çıkardığı noktaları tespit etmek gibi.

Stress testleri yük testlerine çok benzer. Stress testlerinde amaç sistemin limitlerini (nerede crash oluyor?) test etmek ve belirlemel. Daha somut olarak, stress testleri bir noktaya kadar yük testidir, sistem crash olana kadar devam edersek yük artırmaya stress testi olur. Stress testleri sadece yük yükleme le ilgili olmayabilir. Mesela sistemdeki kaynakların sayısını (cpu sayısı gibi) ani şekilde düşürünce sistemin davranışlarını izlemek de bir stress testidir.

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.