Path ve trajectory arasındaki fark nedir?

Path planning algoritmaları genellikle başlangıç noktasından bitiş noktasına ardışık noktalardan oluşan geometrk bir şekil-yol tanımlar. Trajectory planning algoritmaları ise bu geometrik şekil ile belirtilen yolu, zaman bilgisi ile zenginleştirir.

Trajectory planning daha çok zaman kritik uygulamalarda (robotik gibi kullanılıyor), ya da zamana dayalı ya da zaman bilgisi gerektiren min, max, avg ve best şeklindeki analizlerde kullanılıyor.
Path planningin birincil amacı ise başlangıçtan bitişe uzaklığa veya diğer kısıtlara bağlı olarak yol bulunmasıdır.

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.