Nokta Seti Şablonu Eşleştirmesi için Dağıtık Yaklaşım: Uydu Görüntüleri Üzerinde Durum Çalışması

Özetçe—Nokta seti şablonu eşleştirmesi, bilgisayarla görü ve
şablon tanıma alanlarında önemli konulardandır. Nokta seti
şablonu eşleştirmedeki ana amaç, aynı sahnenin iki
görüntüsündeki noktaları eşleştirmektir. Bu çalışmada vektör
hale getirilmiş (noktalarla ifade edilen) aynı sahneyi paylaşan
görüntülerdeki noktaların eşleştirilmesi MapReduce
programlama paradigmasında gerçekleştirilmiştir. Böyle bir
sistemi gerçeklemek için zincirleme-MapReduce prosesi
kullanılmıştır. Ara sonuçları dosyaya yazma ve yazmama
durumlarını dikkate alan iki yaklaşım önerilmiştir. Farklı sayıda
makine kullanarak yatay ölçeklenebilirlik, map görevlerinin
sayısı ve girdi görüntü adetlerinin farklılığı gibi metriklerle iki
yöntemin performansı değerlendirilmiştir.

 

 

Go here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.