Otonom Araç Yönlendirmesi için Uçtan Uca Öğrenme Modeli Tasarımı

Özetçe—Güvenli otonom araç yönlendirmesi bir yapay zeka sisteminin en zor konularından biridir. Bu yüzden araştırmacılar direksiyon açısı ile zaman senkronize araç ön yüzüne monte edilmiş kameralardan gelen verilerden derin ağ modellerinin eğitilmesi üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu çalışmada üç farklı uçtan uca derin öğrenme modeli önerilmiş ve Racecar mini otonom araç üzerinde bu modellerin başarımı değerlendirilmiştir. Deneysel … Read more

Konvolüsyonel Sinir Ağı Kullanarak Gerçek Zamanlı Araç Tipi Sınıflandırması

Özetçe— Video gözetimi; güvenlik, kolluk kuvvetleri ve trafik izleme gibi önemli uygulama alanlarına sahiptir. Araçların tespiti ve sınıflandırılması, AUS’de kullanılabilen trafik istatistiklerinin ve değerli bilgilerin toplanmasında yardımcı olur. Bu çalışmada, gerçek zamanlı araç sınıflandırmasını inceledik ve YOLO gerçek zamanlı nesne sınıflandırma çerçevesini kullanan bir sistemi gerçekleştirdik. Testler için iyi bilinen araç veri seti-BIT vehicle dataset- … Read more

MAHREC: Mobil Tabanlı Harf Çıkış Bozukluklarının İyileştirilmesi

Fonolojik gerilik veya bozukluğun tespit edilmesi ve düzeltilmesi bireylerin kişilik üzerlerindeki negatif etkisinin kalkması ve sosyal yaşama entegrasyon açısından önemlidir. Telaffuz bozukluklarında konuşmacılar, normal olarak konuşabilmesine rağmen bazı ses veya ses gruplarını yanlış telaffuz etmekteler. Bu çalışmada mobil tabanlı olarak izole olmuş bazı seslerin (r, s-ş, z) telaffuzlarındaki bozukluk seviyesi tespit edilerek kişinin bozukluk seviyesine … Read more

Nokta Seti Şablonu Eşleştirmesi için Dağıtık Yaklaşım: Uydu Görüntüleri Üzerinde Durum Çalışması

Özetçe—Nokta seti şablonu eşleştirmesi, bilgisayarla görü ve şablon tanıma alanlarında önemli konulardandır. Nokta seti şablonu eşleştirmedeki ana amaç, aynı sahnenin iki görüntüsündeki noktaları eşleştirmektir. Bu çalışmada vektör hale getirilmiş (noktalarla ifade edilen) aynı sahneyi paylaşan görüntülerdeki noktaların eşleştirilmesi MapReduce programlama paradigmasında gerçekleştirilmiştir. Böyle bir sistemi gerçeklemek için zincirleme-MapReduce prosesi kullanılmıştır. Ara sonuçları dosyaya yazma ve … Read more

HIPI ile Dağıtık Görüntü İşleme Çatısı: Yüz Bölgelerine Ait Biometrileri Saptama Performansının İncelenmesi

Sosyal medyanın artan kullanımı ve dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanımının artmasıyla veriler çok farklı kaynaklardan ve çok değişik tiplerde üretilmeye başlanmıştır. Text verileri, görüntü verileri ve video verileri bunların en genel örnekleridir. Oluşan büyük verilerin depolanması, işlenmesi ve yo- rumlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada büyük görüntü veri- leri ele alınıp, Hadoop Görüntü … Read more

Akademik Çalışmalara Hakem Ataması için Büyük Veri Altyapısı

Birçok karmaşık işlemin yapılmasını gerektiren akademik çalışma (maka- le, bildiri vs.) değerlendirme işlemi, çalışmanın uzmanlarca yeterliliğinin, öne- minin ve orijinalliğinin değerlendirilmesi için yapılmaktadır. Akademik çalış- malara alanlarına uygun hakemlerin atanması bu işlemlerden biridir. Akademik çalışma yazarları; çalışmalarını, yapılan çalışmanın başlığı, özeti ve konferans konularından hangilerine uygun olduğu gibi bilgiler ile birlikte konferans yöne- tim aracılığı … Read more