microservices

Microservices = container based computing
microservices = server ları daha küçük parçalara ayırarak oluşturulan servisler olarak tanımlanabilir.

 

Microservices is basically a self-contained process that provides a unique business capability
service dor accepting orders, service recommending items to buy, service for authenticating etc.

Microservices communicate with eachpther with wekk defined interfaces uch as Rest and messages. Communication is aşmost stateless. Microservices enable looselycoupled computation.

 

Microservices amacı applicationu küçük servis parçacıklarına ayırmak. Servis parçaçcıkları platform, işletim sistemi ve yazılım dili bağımsız olabilir tamamen loosely coupled bir sistem sağlıyor. Microservisler birbirleri ile https protocolu üzerinden restful ws yada message queueing sistemi ile haberleşiyor.

Microservices lerin stateless olması tercih edilir. Nedeni ise bir microservis down olduğunda otomatikman yedek microservis devreye girip robust bir compute sistem oluşturabilmesi.

 

Microservicesler bounded contexte sahiptir. servisler applicationun bir bütün olarak ne yaptığını bilmezler. Sadece kendi işlerine ve sundukları servise odaklanırlar.

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.