Lecture Notes (Fall)

Kocaeli University Computer Engineering Department – Fall-2019:

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]


 

Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented Programming) ( MUH 201)

 Ders JAVA ile işlenecektir. Lablarda uygulamalı olarak JAVA kodları yazılacaktır.

Announcements:

  1. JDK indirin – Java SE Development Kit 15 – httpss://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk15-archive-downloads.html
  2. NETBEANS En son versiyonu indirin – Apache NetBeans 12.1 – httpss://www.apache.org/dyn/closer.cgi/netbeans/netbeans/12.5/Apache-NetBeans-12.5-bin-windows-x64.exe

 

 

Lectures: (Ders notları için lütfen edestek sayfasına gidin – linkler güncel olmadığı için kaldırılmıştır.)

– Lecture-1 – Course information

– Lecture-2  – Java as an object oriented programming language

– Lecture-3  – sample classes, inputs from command lines, inputs from keyboards.

Lecture-4 – Types, variables, operators, operators’ precedence and type casting.

Lecture-5  – Strings and String API

–  Lecture-6 – Arrays, making copy of arrays, sorting, multi-dim arrays

– Lecture-7 – Control flow, while, do-while, for loops, if-else and switch statements, break and continue

– Lecture-8 – Java classes, objects, and methods. Constructors, variables in blocks such as for
and if. Encapsulation, accessors and mutators, scopes.

– Lecture-9 – Inheritance, overriding, final classes, final methods, and final variables.

– Lecture-10 – Soyut (Abstract) ve Arayüz (Interface) Sınıfları.

– Lecture-11 – Polymorphism (Cok biçimlilik)

– Lecture-12 – Exception – İstisna Handling, Errors and Exceptions. Ayrıca paketleme (jar) ve paketleri başka projede kullanma (reusability) çalışmaları yapılacaktır.

– Lecture-13 – Recursive (Yinelemeli) kod yazma – recursion

– Lecture-14 – File Input / Output I/O, Character Stream and Byte Stream, Reading from a file and writing to a file, Serialization.

 

Labs:

 Lab1 :  1.öğretim   2.öğretim

Diğer lablar ve ders metaryelleri KOU-Uzem sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

 

 

Text Book : Walter Savitch, Java: An Introduction to Problem Solving & Programming, Pearson Education, International Edition 7th Ed. 2012 (e-book pdf)

Text Book’s Slides (.ppt) and Source codes (.jar)

Slides-1 : SourceCodes-1 Slides-2 : SourceCodes-2

Slides-3 : SourceCodes-3 Slides-4 : SourceCodes-4

Slides-5 : SourceCodes-5 Slides-6 : SourceCodes-6

Slides-7 : SourceCodes-7 Slides-8 : SourceCodes-8

Slides-9 : SourceCodes-9 Slides-10 SourceCodes-10

Slides-11 SourceCodes-11

 

Useful Links:

  • Useful shortcuts and highlights of Netbeans [Link]
  • Youtube’da Turkce Java Dersleri : Netbeans ve Java keywordleri ile arama yapın.
  • Oracle Java Tutorial [Link]