Konvolüsyonel Sinir Ağı Kullanarak Gerçek Zamanlı Araç Tipi Sınıflandırması

Özetçe— Video gözetimi; güvenlik, kolluk kuvvetleri ve trafik
izleme gibi önemli uygulama alanlarına sahiptir. Araçların tespiti
ve sınıflandırılması, AUS’de kullanılabilen trafik istatistiklerinin
ve değerli bilgilerin toplanmasında yardımcı olur. Bu çalışmada,
gerçek zamanlı araç sınıflandırmasını inceledik ve YOLO gerçek
zamanlı nesne sınıflandırma çerçevesini kullanan bir sistemi
gerçekleştirdik. Testler için iyi bilinen araç veri seti-BIT vehicle
dataset- kullanıldı. Değerlendirme sonuçları, yöntemimizin umut
verici performansa sahip olduğunu göstermektedir.

 

Go here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.