HIPI ile Dağıtık Görüntü İşleme Çatısı: Yüz Bölgelerine Ait Biometrileri Saptama Performansının İncelenmesi

Sosyal medyanın artan kullanımı ve dijital teknolojilerin yaygın olarak
kullanımının artmasıyla veriler çok farklı kaynaklardan ve çok değişik tiplerde
üretilmeye başlanmıştır. Text verileri, görüntü verileri ve video verileri bunların

en genel örnekleridir. Oluşan büyük verilerin depolanması, işlenmesi ve yo-
rumlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada büyük görüntü veri-
leri ele alınıp, Hadoop Görüntü İşleme Arayüzü (HIPI) kütüphanesi yardımıyla

Bao yüz veriseti ve çeşitli yaşlardaki ünlülerin görüntü veriseti (CACD) üzerin-
de yüz, gözve burun ilgi bölgelerinin dağıtık olarak saptanması sağlanmıştır. İlk

olarak görüntüler HIB görüntü formatına çevrilmiş daha sonra map ve reduce
fonksiyonları ile HIB dosyalarının paralel işlenmesi sağlanmıştır. Son olarak
saptanan her bir biyometri türüne ait kesinlik değerleri sunulmuştur.

 

Go Here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.