Güncel Dağıtık Dosya Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Öz– Dağıtık Dosya Sistemleri (DDS) günümüzde disklerin ve
depolama kaynaklarının ortaklaşa kullanımını sağlayıp dağıtık
sistemler aracılığıyla büyük ölçekte hesaplamalar ve işlemler
yapılmasına olanak sağlamaktadırlar. DDS’nin tasarımında
değişik mimariler ve sınıflandırmalar mevcuttur. Bu çalışmada
DDS’nin tasarımına dair bir inceleme yapılmış ve ardından
günümüzde yaygın olarak kullanılan DDS’lerden Sun Ağ Dosya
Sistem (NFS), Andrew Dosya Sistemi (AFS) ve Google Dosya
Sistemi (GFS) tasarım hedefleri, isimlendirme ve lokasyon
mekanizmaları, replikasyon ve önbellekleme kullanımı, güvenlik
ve sistem yönetim destekleri bakımından benzer ve farklı yönleri
ele alınmıştır.

 

Go Here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.