Graf Eşleme Algoritmalarından FastPFP’nin İncelenmesi

Özet. Çalışma genelinde büyük graf eşleşmesi için hızlı bir yaklaşık eşleme algoritması olarak
önerilen Fast Projected Fixed-Point (FastPFP) algoritması incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma
sırasında algoritma testi için gerekli olan verinin elde edilmesi aşamasında görüntü işleme
kullanılmıştır. Görüntü işleme adımları da ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışma sırasında bu
algoritmanın incelenmek istenmesinin sebebi: Bu algoritma ile temel olarak yeni bir
projelendirilmiş sabit nokta yöntemi tanımlanmış olması ve algoritmayı türetmek için yeni bir
iki yönlü stokastik projeksiyon uygulandığı ileri sürülmüş olmasıdır. Bu çalışmada bu
ifadelerin üzerine araştırmalar yapılmıştır ve görüntü işleme üzerinde çalışılmıştır. Anahtar
Kelimeler: Graf eşleştirme, yaklaşık alt eşleme, FastPFP, görüntü işleme

 

Go Here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.