Full stack developer

Yazılım geliştirmenin tüm seviyelerinde-katmanlarında fnksiyonel bilgi ve tecrübesi olan kişilere verilen isimdir. Yani front-end ve back-end geliştirebilen kişiler. Daha somut olmak gerekirse bir full-stack-developer olabilmek için bilmeni gereken teknoloji ve programlama dillerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

– HTML/CSS
– JavaScript
– Asıl kod kısmı – business logic: java, c#, python, C++
– Veriyapıları (Databases) ve Web Storage (sql, NoSQL databases – MongoDB, Redis or Memcached)
– HTTP ve REST (WebSockets etc)
– Web uygulama platformları ve mimarileri
– Git (uygulama kod geliştiricilerinin birlikte çalışması için refererans kontrol sistemi)
– Temel veri yapıları ve Algoritmaları uygulamaları

 

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.