En Uzun Ortak Küme Algoritmasıyla Dağıtık Görüntü Eşleme

Büyük ölçekli paralel ve dağıtık hesaplama donanımlarının yanında, birçok görüntü işleme algoritmaları
gündelik hayatta kullanılan sıradan bilgisayarlar üzerinde de geliştirilebilir. Bu anlamda, MapReduce
Google tarafından önerilen paralel hesaplama modelidir. Görüntü birleştirme (Eng. registration) etme
olarak da adlandırılan görüntü eşleştirme işlemi en çok karşılaşılan görüntü işleme çalışmalarından
biridir. Görüntü birleştirme, görüntülerin tek ortak bir düzleme düzenlenmesi (Eng. aligning) işlemidir.
Bu çalışmada görüntü eşleştirme için dağıtık çalışan En uzun Ortak Küme(Eng, LCS) algoritmasını
geliştirdik. Önerilen algoritma üç zincirli MapReduce işi kullanılarak geliştirilmiştir. İlk iş,
görüntülerden LCS kodu elde etmektedir. Ikinci iş, iki resmin LCS kodlarını karşılaştırı ve üçüncü iş
maksimum eşleşme noktasını bulur. Önerilen algoritma sentetik veriler üzerinde sıralı LCS tabanlı
yaklaşım ile karşılaştırılmıştır.

 

Go Here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.