Doküman Tabanlı NoSQL Veritabanları: MongoDB ve CouchDB yatay ölçeklenebilirlik karşılaştırması

Öz–MySQL, Oracle ve Microsoft SQL Server gibi klasik
ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (VTYS) uzun zamandır
birçok uygulamada veri depolamak ve işlemek için
kullanılmaktadır. Bunlar ACID (Atomicity, Consistency,
Isolation, Durability) garantisi vermesine rağmen yatay olarak
ölçeklemek (çoklu sunucuya dağıtmak) çok zordur. Ayrıca
internetin hızla büyümesiyle Facebook ve Twitter gibi içeriğini
kullanıcıların oluşturduğu web sitelerinin büyük miktardaki
verilerinin üstesinden de gelememektedirler. NoSQL (Not Only
SQL) VTYS ise büyük verileri depolayabilmekte, yüksek trafiğe
sahip sistemlerin ihtiyacını karşılayabilmekte ve yatay olarak
ölçeklenebilmektedirler. Bu çalışmada, doküman tabanlı NoSQL
veritabanlarından olan MongoDB ve CouchDB’nin veri okuma ve
yazma hızlarının yatay olarak ölçeklemeye karşı davranışları
farklı miktardaki dokümanlar üzerinden karşılaştırılmaktadır.

 

Go here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.