DNA Dizilerinin Graf Benzetim Yolu İle Karşılaştırılması

Özet. Bu çalışmanın amacı farklı DNA’lardaki motifleri LZ Compression algoritması ile
keşfedip, elde edilen verileri graflara dönüştürüp, Neighbor Matching (Komşu Eşleştirme) ve
Cosinus Similarity (Kosinüs Benzerliği) algoritmaları kullanarak benzerlik oranlarını
hesaplayan uygulama geliştirmektir. Anahtar Kelimeler: LZ Compression, Neighbor Matching,
Cosinus Benzerliği, Graf Benzerliği, DNA örüntü keşfi

 

Go Here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.