DevOps

Kodu yazanlar ile (developers) kodu ürün halinde sunanların (Operasyon takımı) arasında iletişimi ve üretkenliği artırmak için uygulamaların performansını sürekli ölçerek altyapıyı ve iş akışını otonom haline getirmeyi hedefleyen bir sistem.

DevOps hedefi verimliliği ve üretkenliği arırmak için kodun yazılımından ürün olarak sunulması arasındaki tüm adımları otonom hale getirmeye çalışır. Kodun time to market süresinin kısaltılması, güncellemelerin gerçeklenmes hızının artırılması, bug fix sürelerinin kısaltılması gibi hgedefleri vardır.

DevOps cular bu hedefleri geliştirmek için çeşitli araçlar kullanırlar:
-Jenkins (kodu test etmek için)
-Githubs (kod üzerinde versiyon gelişmeleri trace etmek için)
-Chef,Puppet, saltStack (konfigurasyon yönetimi için)
-Sistem ve uygulama loglaması

 

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.