Dağıtık Sistemlerde Uydu Görüntü Transferi: Rater ve Vektör Temsil Karşılaştırması

Suleyman Eken, Recep Bostancı, Ahmet Sayar, “Dağıtık Sistemlerde Uydu Görüntüsü Transferi: Raster ve Vektör Temsil Karşılaştırması”, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak, 16-19 Ekim (2012)

Dağıtık sistemlerde görüntü işleme geliştirmek sınırlı network bant genişliği ve görüntü boyutunun çok büyük olmasından dolayı zordur. Diğer yandan, çoğu zaman sadece uzaysal ve topolojik sorgular gerektiren uygulamalar piksel tabanlı bilgiye ihtiyaç duymazlar. Raster görüntünün vektör temsillerini kullanan bu tür uygulamaların daha iyi performans kazanımları vereceği düşünülmektedir. Biz bu makalede Landsat Gökçeada uydu görüntüsünü web servisleri yardımıyla bir makineden diğerine transfer ettiğimiz bir senaryo kurguladık ve değişik boyutlu harita verilerinin hem raster hem de vektör formatının iletim ve cevap sürelerini test edip analiz ettik.

Distributed image processing applications are constrained by the limited network bandwidth and huge image sizes. On the other hand, in some cases, applications containing images include spatial and topological queries not requiring pixel-based information. In such applications, using vector representations of raster images is expected to give better performance results. In this paper, we setup a scenario to transfer a Landsat Gokceada satellite image from one machine to another through web services. We perform the tests for both vector and raster forms of the same image and analyze transmission and response times.

[Link to the paper]

 

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]