Akademik – Akademi ve TÜBİTAK ile ilgili kısaltmalar

AB: Avrupa Birliği ARBİS: Araştırmacı Bilgi Sistemi ARDEB: Araştırma Destek Programları Başkanlığı Ar-Ge: Araştırma Geliştirme AUS: Akıllı Ulaşım Sistemleri BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı BİLGEM: Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi BİT: Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİTOM: Bilim Toplum Merkezi BM: Birleşmiş Milletler BTY: Bilim, Teknoloji ve … Read more

Akademik Doküman (Makale, Bildiri, Tez) Yazımında Yapılan Sık Hatalar

– Özet içinde referans vermeyin. – Metin içinde referans numarasını gösteren köşeli parantezlerden önce ve sonra bir karakter boşluk bırakın. [ve] gibi. – Aç parantezden önce ve kapa parantezden sonra bir boşluk bırakın. (Mesela) gibi. – Türkçe metinlerde mümkün olduğunca İngilizce, İngilizce metinlerde de mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanmamaya çalışın. – Paragraflar arasındaki boşluklar orantılı … Read more

Gradle Build Tool

Gradle basitçe, Groovy kullanan build automation aracı olarak tanımlanabilir. Alternatifleri (yani diğer yaygın olarak kullanılan build automation araçları: Ant ve Maven). Ant ve Maven XML tabanlı build konfigürasyon dosyaları kullanırken, Gradle Groovy tabanlı ya da Kotlin tabanlı doman specific language (DSL) kullanıyor aynı amaç için. Gradle diğer alternatifleri gibi directed acyclic graph (DAG) mantığında iş … Read more

Apache Groovy

Java’ya benzeyen bir programlama dili. Bytecode a compie eder, yani derlenir, ve JVM üzerinde çalışabilir. Java biliyorsanız çok çabuk öğrenebilirsiniz. Modern programlama dili özelliklerini kullanır. Java’da 50 satırda yazacağınız kodu belki Groovy ile 5 satırda yazabilirsiniz. Eğer isterseniz Groovy kodu içinden Java kodu ve Java’da yazılmış kütüphanelerini de kullanabilirsiniz. Java’daki süslü parantez yapısı ve class … Read more

Path ve trajectory arasındaki fark nedir?

Path planning algoritmaları genellikle başlangıç noktasından bitiş noktasına ardışık noktalardan oluşan geometrk bir şekil-yol tanımlar. Trajectory planning algoritmaları ise bu geometrik şekil ile belirtilen yolu, zaman bilgisi ile zenginleştirir. Trajectory planning daha çok zaman kritik uygulamalarda (robotik gibi kullanılıyor), ya da zamana dayalı ya da zaman bilgisi gerektiren min, max, avg ve best şeklindeki analizlerde … Read more

çok kısaca – overfitting kaynağı nedir ve çözüm önerisi

Overfitting: Çok features varsa ve training data set az ise olması yüksek. Verilen data sette %100 doğru buluyor model ama gerçek data sette çok düşük doğrulukta cevap veriyor. Çözüm: – Feature sayısını azalt. – Ya da veri setini çok büyült. – Regularization kullan: Tüm feature ları tut ama parametrelerin değer aralıklarını azalt. Çok fazla feature … Read more