Akademik – Akademi ve TÜBİTAK ile ilgili kısaltmalar

AB: Avrupa Birliği ARBİS: Araştırmacı Bilgi Sistemi ARDEB: Araştırma Destek Programları Başkanlığı Ar-Ge: Araştırma Geliştirme AUS: Akıllı Ulaşım Sistemleri BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı BİLGEM: Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi BİT: Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİTOM: Bilim Toplum Merkezi BM: Birleşmiş Milletler BTY: Bilim, Teknoloji ve … Read more

Gartner nedir?

Gartner 1979 yılında Gideon Gartner tarafından Amerikada kurulmuş, 85 ülkede 3500 çalışanı ile faaliyette bulunan bir araştırma ve danışma kuruluşudur. Müşterileri ise firmalardır ve 100 ülkede 11000 i aşkın müşterisi mevcuttur. Öncelikle bilgi teknoloji ürünleri üzerinde araştırma ve tavsiyelerde bulunmaktadır. İkincil olarak ise, finans, insan kaynaklar, müşteri destek ve servisleri, yasallık ve uyumluluk, pazarlama ve … Read more

Akademisyen – Öğretim üyesi – Öğretim Elemanı ne iş yapar?

Akademisyen – Öğretim üyesi – Öğretim Elemanı ne iş yapar? Derlere girip ders anlatmak Sınav sorusu hazırlamak (vize, final, bütünleme, mazeret, tek ders) Sınavlarda öğrencilere gözetmenlik yapmak Sınav kağıtlarını değerlendirmek Öğrencilere araştırma projeleri bulmak, yönetmek, değerlendirmek Öğrencilere bitirme tezi konusu bulmak, yönetmek, değerlendirmek Ulusal ve Uluslararası dergilere makale yazmak, hakemlik yapmak, editörlük yapmak Ulusal ve … Read more

Message to My Freshman Students

Author: Keith M. Parsons – Philosopher, historian, author; Professor of Philosophy at University of Houston-Clear Lake For the first time in many years I am teaching a freshman course, Introduction to Philosophy. The experience has been mostly good. I had been told that my freshman students would be apathetic, incurious, inattentive, unresponsive and frequently absent, and … Read more

Giving examples in a sentence

Sunflower has multitude of uses; oil, protein bars and decoration to name a few. Sunflower has multitude of uses; oil, protein bars, decoration, just to name a few. Sunflower has multitude of uses. For example, it is used in oil, protein bars and decoration. Sunflower has multitude of uses. Among these are oil, protein bars … Read more

Affect vs. effect

Affect vs. effect affect: have an effect on; make a difference to Ex.: “the dampness began to affect my health” synonyms: have an effect on, influence, act on, work on, have an impact on, impact effect:a change that is a result or consequence of an action or other cause Ex.: “the lethal effects of hard … Read more