Capcha Karakterlerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tanınması

CAPTCHA (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik
Genel Turing Testi), insan ile bilgisayar davranışlarını
sınama-yanıt doğrulaması şeklinde ayırt etmek amacıyla

geliştirilen bir güvenlik önlemidir. Üyelik formlarından, e-
posta servislerine; çevrimiçi anketlerden, multimedya

barından sitelerden çok büyük miktarda içerik indirilmesini
engellemeye kadar birçok kullanım alanı vardır. Matematiksel
bir sorunun cevaplamasını veya resimler arasından mantıksal
bazı kriterlerle seçim yapılmasını isteyen CAPTCHA türleri
olmasına rağmen en yaygın olarak kullanılan deforme edilmiş
resim şeklinde karakterlerden oluşanı en yaygınıdır. Bu
makalede, görüntü işleme tekniklerini ve yapay sinir ağlarını
beraber kullanarak CAPCHA karakterlerini tanıyan bir sistem
önermekteyiz. Önerilen sistemin etkinliği farklı CAPCHA
türleri için test edilmiştir.

 

Go Here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.